Home

CHRISTIAN

SÖRLIE EKSTRÖM

Master of Science, psykolog,, författare, talare, miljöaktivist, debattör.

Calella Förlag, Pyrolavägen 18, 18160 Lidingö Sverige

christian@sorlieekstrom.se

+46-709-456680

FB Christian Sörlie Ekström

Linked In Christian Sörlie Ekström

OM MIG

 

På min meritlista finns två ungefär lika tungt vägande delar: Företagsledning och psykologi. Jag har varit företagsledare och jobbat både med stora och små orgnasiationer, bl a som börs VD, och jag har under många år skrivit böcker om människor, samhälle, psykisk ohälsa och möjliga orsaker och lösningar. Min akademiska bakgrund är civilingenjör och psykologstudier som snart skall utmynna i en fil kand i organsiationspsykologi. Jag står alltså med ett ben i varje läger: företagande och humaniora. Jag har under många års skrivande och forskande utvecklat ett genuint intresse för hur vi kan må allt sämre när vi har det så bra. Min övertygelse är att en vikig del av lösningen ligger i det till stor del outforskade gränslandet mellan orgnasiation och individ. Det framgångsrika arbetet för välmående på arbetsplatsen bygger på en integrerard förståelde för humanism och företag. Som miljöaktivist i Greeneace är jag också fast förankard i miljö- och fredsrörelsen.

VAD JAG GÖR

 

Jag arbetar som rådgivare och föreläsare..

RÅDGIVARE HÅLLBAR HUMANISM

 

Min utgångspunkt är att den hälsosamma organsiationen tjänar mer pengar och skapar mindre lidande. Att de företag som som har välmående medarbetare är lönsammare.

 

jag vill hjälpa bolag och organsiationer innan massjukskrivningar blir et faktum. Redan långt innan medarbetare sjukskriver sig skapar psyisk ohälsa lägre produktivitet. Lösningen ligger mitt emellan de discipliner som idag försöker lösa problemet: managementkonsulter och psykologer. De skall eller kan definitivt vara med i ett arbete att reducera problemet men vi skall leta i gränslandet döremellan: där psykologi och företagsorganisation möts.

 

Det finns en viktig anledning till att göra så här. Vi famlart idag efter lösningar och vi tittar inte här. Arbetet baseras på vetenskapligt baserade rön om hur människans psyke fungerar, inte den gracerande obelagda tyckandelitteraturen som säljs på flygplatserna.

 

Nyckelord inom Hållbar humanism är alltså lönsamhet, vetenspligt baserad och gränslandet psykologi och organisation.

FÖRELÄSARE

 

Jag föreläser om gränslandet mellan människa och organisation i en tid där den psykiska ohälsan på arbetspalsterna gracerar. Hur skapar vi den hälsosamma organisationen, Human Hållbarhet? Det är ett forskningsbaserat arbete där psykologi och företagsorgansiation möts.

 

Jag föreläser också om Den goda organisationen. Det kommer snabbt att bildas två typer av företag, den gamla och den goda. Den goda organisationen lyser av att arbeta i harmoni med jordens tillgångar. Den behåller de bästa och som lånsiktigt tjänar mer pengar.

 

Vidare har jag föreläsningar om undomar och psyksik ohälsa. I en värld av skenande psyksik ohällsa bland de unga, och främst bland flickor, står vi handfallna. Jag bygger mina utsagor på forskningsresultat och fakta och detta är också vad jag skrivit om: Vad säger forskningen? Och den är entydig. Jag presenterar en analys och tydliga handfasta råd för hur vi skall kunna vända trenden.

 

Sist men inte minst är jag stolt medlem av Greenpeace och delansvarig för deras föreläsningsserie Greenspeakers. Dessa föreläsningar görs i Greenpeace regi och utformas helt efter publik och intresseområde.

 

Copyright @ All Rights Reserved

CHRISTIAN SÖRLIE EKSTRÖM

 

Författare, föreläsare och debattör

Kontakta mig.

Beskrivningen på denna sida är exempel på föreläösnings- och arbetsområden.. Kontakta mig gärna för en vidare diskussion.

Christian@sorlieekstrom.se