Advisor

Hållbar Humanism

 

Min övertygelse: Det hälsosamma företaget är mer lönsamt. Människor som är mer motiverade gör ett bättre arbete. Och masssjukskrivningar skapar stora kostander, både innan och efter medarbetarna sjukskrivit sig.

 

Med denna utgångspunkt är det lösnamt att motverka psyksik ohälsa i företaget. jag arbetar med att identifiera och reducera orsaker till att medarbetare mår dåligt och producerar sämre. Jag utgår från vad som är vetenskapligt vidimerat, inte tyckande managementlitteratur.

 

Lösningen ligger i att ha en genuin förståelse och kunskap om de områden som möts, företagets interessen och psykologiforskning. Bara genom att dessa delar möts på ett så bra sätt som möjligt uppnås en lösning som varar och lever i organsiationen.

 

Det är ett tvåfrontsparadigm: Det gäller att få upp en förståelse för när röda lampor blinkar, det är ofta mycket svårt att identifiera det här. Det gäller också att individen måste förstå hur organisationer fungerar, att få upp en större acceptans och försåelse för organismen "företaget".

Varför Hållbar Humanism.

 

Det finns i managementlitteraturen otaliga recept för att uppnå en bra organisation. Dessa ser problemet från ett företagssynsätt, ofta dessutom hämtat från USA och den företagskultur som är förhärskande där. Det finns å andra sidan mängder av psykologer som hjälper individen när skadan är skedd. Men lösningen ligger inte där, den ligger i att få människa och företag att mötas. Den framgångsrika, hälsosamma organisationen applicerar Hållbar humanism, och inser att detta är en väg till stabilare lönsamhet.

OUR HISTORY

 

Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate.

 

Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate.

 

OUR VISION

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate curabitur.

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nuncat amet mattis, totam ante est volputate curabitura imperdiet vestibulum in suspendisse nec odiosa mollis fusce est tempor.

USEFUL INFO

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc.

  • Mattis totam est vulputate
  • Curabitur imper vestibulum
  • Sem pede ut dolor
  • Suspendisse duis nibh sit
  • Laoreet vitae enim odio id

Copyright @ All Rights Reserved

CHRISTIAN SÖRLIE EKSTRÖM

 

Författare, föreläsare och debattör

Kontakta mig.

Beskrivningen på denna sida är exempel på föreläösnings- och arbetsområden.. Kontakta mig gärna för en vidare diskussion.

Christian@sorlieekstrom.se