Speaking

Talare

 

 

 

 

 

 

Hållbar humanism.

 

Jag pratar om forskningsbaserade och praktiska vägar och verktyg för att komma närmare den goda humanorganisationen.

Vi talar alltmer om hållbarhet men inbegriper sällan den viktigaste resursen - oss själva. Det är svårt att tro att vi med hållbarhet menar allting annat än människan, men det är lite det vi arbetar efter idag tycker jag.

 

Vi kan uppnå den hållbara humanorganisationen. Det gäller att sätta sig i gränslandet mellan företaget och människan och titta sig omkring. Bygga större förståelse om den andra parten. Jag talar om hur företag fungarar, om hur synen på månniskan med ett annat perspektiv kan miska friktion, och tröghet i systemet.

 

Jag visar på att plug-and.play-synen på individen, där alla är snabbt utbytbara, kommer att öka kostnaderna exponentielt i framtiden. Det är ett föråldrat synsätt som fungerade när den anställde var fysiskt sjuk, men inte nu. Jag pratar om hur mycket psykisk ohälsa kostar företagen i Sverige idag och utvecklingen - det här kommer att blir mycket större. Om hur en knivskarp konkurrens om de bästa slår mot omoderna företag.

 

Ett företag elleer organisation med harmoniska medarbetare är lönsammare och har bättre tillväxtmöjligheter. Det är lättare att styra en organsiation med samarbets- och riskvilliga individer. Det är mindrae kostsamt att ha en organisation utan stora vakanser. Det är lägre risk att styra en organisation utan djup politisk splittring.

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar och psyksik ohälsa

 

Jag har skrivit och debatterat om detta i över tio års tid. Ungdomars psykiska ohälsa lägger grunden till vad som skall komma senare i livet. Det här ligger tidigt i livet och analysen här är annorlunda. Men menen håller i sig.

 

jag pratar om orsaker, de vi inte talar om. De som idag inte kommer upp på bordet men som ligger alldeles framför oss. Det är tidiga år, vår kontakt med barnen, att lösninagrna inte ligger långt bort och att vi kan stävja en epedemi.

 

Lösningarna ligger till stor del på smahällspanet men vi måste först acceptera de verkliga orsakerna. Och att de inte riktigt går hand i hand med hur vi lever våra liv idag. Att det kommer att behövas omdirigeringar men att det behöver göras nu.

 

Insatsater här kommer att betala sig. Och min analys, baserad på forskning om främst anknytning, är det idag inte så många som motsätter sig. Det är ett hopp i mörkret, en berättelse om att lösning finns , och att viljan också finns bland oss vuxna. Vi vill ju våra barn väl, och vi börjar se vad som krävs.

 

Några av mina böcker i ämnet heter "Hur mår egentligen våra barn?" och "För våra barns bästa."

 

 

 

 

 

Den goda organisationen

 

Jag pratar om den goda, långsiktigt lönsamma organisationen.

Den goda organisationen som går med flödet i harmoni med jorden och samhället. Som förbrukar så lite som möjligt av våra tillgångar. Som släpper ut så lite som möjligt av det som är skadligt. Som lyser av att arbeta i harmoni med jordens tillgångar. Min vision är att dessa företag attraherar de bästa medarbetarna, kunderna, har lägst produktionskostnader och tjänar mer pengar.

 

Jag vill inspirera företag att gå med flödet. Att gå med vinden. Att vara något eller någon man väljer både med hjärtat och hjärnan. Jag tror på att ett företag som går i takt med den jorden vi lever på får det lättare att sälja, producera och skapa vinst. Jag tror att företag som lyser av självförtroende att de går med strömmen också lyser i de anställdas och kundernas ögon. Jag tror att företag som går i takt med resursförbrukningen syns mer, väljs mer av kunderna och väljs mer av de duktigaste medarbetarna. Den goda organisationen går med flödet, den goda organisationen märks.

 

Det blir en vattendelare mellan de som är på väg och de som står krav bakom startlinjen. De bakom startlinjen skall först höra och sedan reagera, mobilisera och agera. De andra är redan i första eller andra kurvan. Med de berömda tröghetskrafterna blir det svårt. För de bakom startlinjen.

 

Organisationer måste ersätta känslor med tänkande. Det som synes rationellt är inte rationellt. Det är bara rationellt i den gamla modellen. Jag tror att människan är god. Jag tror att organisationen aldrig är ond. Den är bara gammalmodig. Och jag tror att den kan transformeras. Jag vill hjälpa företag att bli det goda företaget. Som människor vill välja och bli förknippade med.

 

 

 

Jag talar om hur vi skall må bättre, som unga och som vuxna. Att vi har förbisett oss själva när vi byggt välfärdsstaten, att vi nu får betala priset. Och att det finns möjligheter att vända skutan.

 

Att människor inte mår bra i arbetslivet har blivit, och kommer att bli ett än större, problem. Det är inte lätt att få en organisation att fungera där medarbetare känner allt mer av bara stress och press och oförmåga att leva upp till förväntningarna.

 

Det visar sig nu i allt större sjukskrivningar med psyksika förtecken och i företagens kostnader ar att hantera situationen. Det är inte bara när det kommer till att individen inte längre kan prestera och måste gå hem, lidandet för individen och och kostnaderna för företaget börjar långt tidigare. De här båda sidorna måste förstå varandra, för precis där mitt emallan ligger lösninegn.

 • Människors behov
 • Människans behov av grupptillhörighet.
 • Vikten av självkänla och hur man bryter ner den
 • Självkänsla och prestation
 • Do's and Don'ts i organisationsutveckling
 • Är uppkopplad 24/7 lönsamt?
 • Kostnad för "business as ususal" - nu och sedan.
 • Hur möts organisationen och individen
 • Lönsamheten i Human Hållbarhet.
 • Utvecklingen av psyksik ohälsa bland de yngre
 • Vilka är främst drabbade
 • Anknytning
 • Vår tid med barnen
 • Vår livsstil
 • Vad kostar det?
 • Vad som krävs
 • Lösningen är enkel
 • Lösningen kostar ingenting
 • Vad är den goda organisationen?
 • Är den goda organisationen lönsammare?
 • Den goda och den gamla - en jämförelse.
 • Greenwash - den gamlas bästa vän.
 • Att hitta och behålla de bästa.
 • Byggstenarna i den goda organisationen.
 • Den goda organisationen - bottom line.

 

Copyright @ All Rights Reserved

CHRISTIAN SÖRLIE EKSTRÖM

 

Författare, föreläsare och debattör

Kontakta mig.

Beskrivningen på denna sida är exempel på föreläösnings- och arbetsområden.. Kontakta mig gärna för en vidare diskussion.

Christian@sorlieekstrom.se