SKRIVANDE OCH FÖRELÄSNINGAR

SKRIVANDET

jag brukar likna det vid att an inte kan köra en liten standardbil, som vi är, varav efter varv efter varv på en racerbana. Motetroen blir troligen övervarm, däcken krängs av bilen, väghålningen håller inte och säkerhetenibilen är säkeert inte gjord för det här. Likadant är det med vprt välmående, om vi vet så ycket som möjlu+igt om hur vi är funtatde och föröskerr ta hänsyn til det kommer det att gå bre, vi kommer att kunna undvika de flesta av de faror som lurar runt hötneet och som ofta stavas psyukiska eller psykossomatisk symptom.

 

Som psykologurbildad ligger jag väl någonstsan mellan psykologi och neurobiologi men det är psykologi jag studerat och studerar

Min utgångspunkt i mitt skrivande är  människan i realtion till samhället, förståelse för hur vi är skapade och hur den här indib+0viden kan leva ett så bra liv sommöjligt. Relationer mellan människor och hur vi reagrera. vad vi tsätter oss för och vad kroppe och hjärnan är skapta till. 

 

Mina böcker har kommit att handla mycket om anknytning och psuyksik hälsa respektive ohälsa. Det är nog den minsta gemensamma nämnaren, människan och det gentiska arvet. Det är oerhört spännande att försöka första så mycket som möjligt av vdet bagage, och fantastiska möjligheter, som vi gakriskt är födda med. där finns också en hel dek begränsknungar sm vi måste ta hansyn till när vi lever, det går inte att användahjärnan til avd som helst utan att det sker skador i männsikan.

FÖRELÄSNINGARNA

"Börjar vi nu kan vi skapa en helt ny gladare generation som mår bättre och får ett lyckligare liv.Det hät är en föreläsning om hur vi med lite medvetenhet kan ge våra barn en trygg plattform att stå på. Det är en vaccination mot motgångar och turbulens i livet. Som alla veccinationeer så har den inte ett 100 procentigt skydd mot allt men en krockkudde vid smällar i livet kan utlovas. Det är gratis och krockkudden räcker livet ut. Med en trygg anknytningökar möjligheten att få bra kärleksrelationer och vi som ger får också. Mer lugn, glädje och harmoni."


Jag pratar om möjligheten till ett bättre liv. Lite ur min föreläsning om anknytning.


"Kärleksrelationen en biologisk process ämnad att genom evolutionen möjliggöra en anknytning mellan vuxna sexuella partners som sannolikt blir föräldrar. Denna definition beskriver mönstret för vuxen anknytning mycket liknande det för barn.


Liksom i tidig anknytning känner sig vuxna säkrare när deras partner är nära och tillgänglig. Under sådana omständigheter används partnern som en trygg bas från vilken den andra partnern kan utforska omgivningen, likväl som närhetssökandet sker mot en “säker hamn”. 


 

Romantic love conceptualized as an attachment process (1987): Förekomsten av de tre anknytningsstilarna trygg, ambivalent och undvikande är ungefär desamma i vuxen ålder som i barndomen. Mönstren och andelen av befolkningen som tillhör vart och en av de olika ankytningsslagen är också i stort sett desamma. Detta pekar på att en trygg anknytning följer med upp i vuxen ålder, liksom en otrygg.

 

Det här formar våra kärleksrelationer, och vi känner så ofta igen oss. Personer med hög grad av undvikande anknytning känner obehag eller svårighet att komma nära sin partner och mår bäst av att ha en viss, eller stor, distans.

 

En person med hög grad ambivalent anknytning kan knappast få nog av närhet. Den är otrygg och orolig för att partnern skall försvinna, att inte bli älskad av hen och rädd för att själv inte vara tillräcklig. Med sitt närhets- och bekräftelsebehov riskerar personen att kväva den andra partnern."