SKRIVANDE OCH FÖRELÄSNINGAR

SKRIVANDET

Jag skriver just nu på en sorts handbok i anknytning, en lättläst skrift som skall kunna spridas. Syftet är att så många som möjlgt skall kunna lite grann om det här fenomenet som ju ligger bakom så mycket av livskvaliteten i våra liv.Min utgångspunkt i mitt skrivande är  människan i relation till samhället, förståelse för hur vi är skapade och hur individen kan leva ett så bra liv sommöjligt. Relationer mellan människor, hur vi reagerar och vad kroppen och hjärnan är skapta till. 

 

Mina böcker har kommit att handla mycket om anknytning och psykisk hälsa respektive ohälsa. Det är nog den minsta gemensamma nämnaren, människan och det genetiska arvet. Det är oerhört spännande att försöka första så mycket som möjligt av det bagaget och de fantastiska möjligheter som vi faktiskt är födda med.


FÖRELÄSNINGAR

Börjar vi nu kan vi skapa en helt ny gladare generation som mår bättre och får ett lyckligare liv. Det är föreläsningar om hur vi med lite medvetenhet kan ge våra barn en trygg plattform att stå på. Det är en vaccination mot motgångar och turbulens i livet. Som alla veccinationeer så har den inte ett 100 procentigt skydd mot allt men en krockkudde vid smällar i livet kan utlovas. Det är gratis och krockkudden räcker livet ut. Med en trygg anknytningökar möjligheten att få bra kärleksrelationer och vi som ger får också. Mer lugn, glädje och harmoni.


Anknytningen formar också våra kärleksrelationer. Personer med hög grad av undvikande anknytning känner obehag eller svårighet att komma nära sin partner och mår bäst av att ha en viss, eller stor, distans.
 En person med hög grad ambivalent anknytning kan knappast få nog av närhet. Den är otrygg och orolig för att partnern skall försvinna, att inte bli älskad och rädd för att själv inte vara tillräcklig. Med sitt närhets- och bekräftelsebehov riskerar personen att kräva mer av den andra partnern än vad som kanske är möjligt.


Maila eller ring om du vill prata hur vi skulle kunna lägga upp en föreläsning. Anknytning är ett budskap till oss alla som vill veta mer om hur den utvecklas, hur den påverkar barn, hur den påverkat oss och påverkar våra förhållanden till kärlekspartners, andra människor, ja kort sagt, oss alla.